Album NameTotal Tracks
Udio Pankh Pasar 10
Upasana Ke Kshan 12
Utsav Amar Jati Anand Amar Gotar 10