Album NameTotal Tracks
Vigyan Dharam Aur Kala   11
Vysat Jeevan Main Ishwar Ki Khoj 6